Stichting de Helpende Hand Wageningen  
Doneren?

Als de klus (naar tevredenheid) geklaard is, kunt u vrijblijvend een bijdrage leveren aan de Stichting de Helpende Hand. Dit kan op rekeningnummer NL81RABO0192306723 ten name van Stichting de Helpende Hand te Wageningen.

 

De Stichting is in het bezit van een RSIN: 808546235 via de Kamer van Koophandel.

Voor de meer draagkrachtigen onder ons die de stichting een warm hart toedragen, is het natuurlijk altijd mogelijk om een bijdrage te leveren aan het functioneren van onze diensten.

Om kosteloos te kunnen blijven werken, zijn we in een aantal gevallen afhankelijk van subsidie en donaties. Voor de diverse werkzaamheden maken we gebruik van gereedschap van de stichting. Dit is regelmatig aan vervanging toe. Voor diverse verbruiksartikelen kunnen we een bijdrage gebruiken. Ook verzorgen we een lunch voor vrijwilligers als er een hele dag gewerkt moet worden. Daarnaast is er ook voor de organisatie een kostenpost.

Alle vrijwilligers, de coördinator en bestuursleden werken belangeloos, maar kostendekkend mee aan de stichting.
 

Ter informatie: Jaarlijks is er een 'uitje' voor de vrijwilligers en een kerstborrel. Uw donatie zal hiervoor niet gebruikt worden.

Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

De stichting heeft de ANBI- status

Omdat dat we onze diensten geheel kosteloos zijn er wel degelijk bijvoorbeeld de aanschaf en onderhoud van kosten voor lunch die verzorgd moet worden bij wat grotere klus zoals een verhuizing. wilt u een financiële donatie dan kan dat ook naar bovenstaand rekeningnummer.
Is onderdeel van Welsaam. Dit is het samenwerkingsverband voor de uitvoering van de activiteiten op het gebied van ontmoeten, ondersteuning en meedoen in de Wageningse samenleving.