Stichting de Helpende Hand Wageningen  
Kennismaken met het Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf personen:

  • Rob Buré - Voorzitter
  • Sina de Jager - Secretaris
  • Obbe Rijpma - Penningmeester
  • Simon Last - Algemeen Bestuurslid
  • Gerlof Woudstra - Algemeen Bestuurslid

 

Email secretariaat: secretariaatdehh@outlook.com


Rob Buré

Mijn naam is Rob Buré. Na mijn pensionering bij Wageningen UR ben ik op zoek gegaan naar nieuwe maatschappelijke functies, zoals ik eerder al gehad heb bij o.a. de gemeente (raadslid) en de bibliotheek (voorzitter bestuur). Ook bij enkele andere stichtingen heb ik in besturen gezeten (meestal als voorzitter). De stichting de Helpende Hand, een organisatie met een duidelijk maatschappelijk belang, zocht een voorzitter met bestuurservaring, met name ook binnen de gemeente. Dan is de koppeling al snel gemaakt en het klikte onderling goed.

Het is een mooie taak de stichting te kunnen ondersteunen om zo op een zo efficiënt mogelijke manier zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen.


Sina de Jager

Mijn naam is Sina Rijpma - de Jager.

Ik heb een aardig vrijwilligersverleden. Ik heb ik het jeugdbestuur van Speeltuin "Tuindorp gezeten, diverse functies gehad bij de Ireneschool en lid van de familieraad van het Pieter Pauw. Tevens was ik werkzaam als baliemedewerkster bij het Vrijwilligers Centrum Wageningen en huiskamervrijwilligster bij het Pieter Pauw.

Ik heb altijd in de kinderopvang gezeten, maar kan dat vanwege gezondheidsredenen niet meer doen.

De coördinator van de stichting de Helpende Hand heeft mij gevraagd om de functie als secretaris te willen doen. Ik nam dit aanbod met veel plezier aan, want ik vind deze stichting een hele belangrijke functie hebben binnen de gemeente Wageningen. We hebben een leuk team en ik heb er dus ook heel veel zin in. Aan inzet zal het niet ontbreken.


Obbe Rijpma

Mijn naam is Obbe Rijpma. Ik ben gelukkig getrouwd en woon sinds 10 jaar weer in Wageningen.

In het verleden heb ik altijd gewerkt in de logistiek en was ik coördinator van de Hersenstichting in Ede en Wageningen en de Nierstichting in Wageningen. Sinds 2013 ben ik al vrijwilliger bij de stichting "de Helpende Hand" ( voorheen de Hand- en Spandiensten ) en eind 2015 heeft de coördinator mij gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Ik heb hier even over nagedacht, maar de stichting bevalt mij erg goed en is heel belangrijk voor de gemeente Wageningen. Graag wilde ik dus begin 2016 beginnen met het fijne, harmonieuze bestuur en dat bevalt het mij erg goed.


Simon Last

Mijn naam is Simon Last.

In het verleden was ik leraar basisonderwijs, maar sinds 2001 kwam ik daar wegens omstandigheden niet meer aan het werk. Vanaf 2005 werk ik als taxibuschauffeur en postbode, In 2014 werd ik erop attent gemaakt dat de stichting "de Helpende Hand" dringend op zoek was naar bestuursleden.

Ik wilde graag mijn steentje bijdragen aan de samenleving en de stichting doet heel goed werk voor de gemeente Wageningen. Ik heb me toen dus aangemeld om deel uit te maken van het bestuur van de stichting "de Helpende Hand".

Wij vormen nu een stabiel bestuur waarin ik me erg prettig bij voelt en we hebben een leuk en gezellig stel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de stichting.

Dit doe ook ik, zo goed als ik maar kan.
Is onderdeel van Welsaam. Dit is het samenwerkingsverband voor de uitvoering van de activiteiten op het gebied van ontmoeten, ondersteuning en meedoen in de Wageningse samenleving.